Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 

กิจกรรมมูลนิธิ

 ขอเชิญชวนร่วมงานรำลึก ๑๑ ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน และสนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ อาทิ สปสช. สสส. สช. จะจัดงานครบ ๑๑ ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์  ในวันศุกร์ที่ ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางาน มอบรางวัลแด่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และรำลึกถึงผลงานที่มีต่อประเทศโดยรวมของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตผู้นำนักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

 

 
กลับหน้ากิจกรรมมูลนิธิ ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)