Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 

กิจกรรมมูลนิธิ

                                 กำหนดการกิจกรรมรำลึกการจากไปครบรอบ ๑๐ ปี ของ นพ. สงวน  นิตยารัมย์พงศ์

                                                               วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑ 

                                    ณ. ศาลา ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษฏ์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

เวลา  ๐๙.๐๐ น.             คณะทำงาน (กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน) พร้อมกันที่ศาลา ๑๐๐ ปีช่วยจัดเตรียมสถานที่ร่วมกับผู้ประสานงานวัด 

เวลา  ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมแขกรับเชิญ พร้อมกันที่ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษฏ์

เวลา  ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

เวลา  ๑๑.๑๕-๑๑.๕๕ น. ถวายอาหารเพล แด่พระสงฆ์

เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และแขกที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 
กลับหน้ากิจกรรมมูลนิธิ ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)