Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 
 

ชีวิต ความคิด อุดมการณ์
และ
ผลงานของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ

กว่า 20 ปีที่เกาะติดทำงานหนัก ด้วยมีความใฝ่ฝัน ที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า เพราะเชื่อมั่นและมีความหวังว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ความทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคมได้ ตามความเชื่อ และความตั้งใจ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา แต่น่าเสียดาย ในวันที่จะได้เห็นสิ่งที่เป็นความฝันสูงสุดของชีวิตกำลังจะเป็นจริง เมื่อระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ของประเทศไทยได้เกิดขึ้น กำลังต้องการการฟูมฟักถักทอสานต่อให้มีความมั่นคง กลับเป็นวันที่พบว่า มีโรคที่ทุกคนกลัวอยู่ในร่างกาย ท่ามกลางความยากลำบากที่ต้องเผชิญ กับเงื่อนไขใหม่ของชีวิตได้สัมผัสความอบอุ่นจากครอบครัว จากเพื่อนที่สนิท ผู้ร่วมงาน และผู้คนอื่นๆ มากมาย ทั่วทุกสารทิศ อย่างคาดไม่ถึง ทำให้เกิดการทบทวนถึงน้ำใจและมิตรไมตรี กับความโชคดีที่ได้รับมาตลอดชีวิตจากผู้ที่เป็นที่รัก ณ ที่ต่างๆ ในวัยต่างๆ ผู้เป็นที่รักที่ทำให้ความมืดมิดของเราต้องเผชิญ มีความสว่างไสวเรืองรองปะปนอยู่ทั่วไป จึงเป็นที่มาของความรู้สึกขอบคุณแด่ทุกคนผู้เป็นที่รัก

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2495 เป็นลูกคนเล็กของครอบครัวคนจีนที่มีฐานะปานกลาง พ่อแม่มีอาชีพค้าขายอยู่ในเยาวราช มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Public Health Medicine Antwerp ประเทศ Belgium อนุมัติบัตรแพทยสภาสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน และประกาศนียบัตรเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จากสถาบัน London School of Hygiene and Tropical Medicine จากประเทศอังกฤษ

ชีวิตครอบครัว สมรสกับทันตแพทย์หญิงอพภิวันท์ หงส์ลดารมภ์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ น้องพลอย และ น้องเพื่อน

แนวคิดและอุดมการณ์เรื่องความเป็นธรรมความเท่าเทียมในสังคมเกิดขึ้นเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจุดเริ่มต้น ของชีวิตที่สมบุกสมบัน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคนักศึกษาในยุค 14 ตุลา 2516 เริ่มชีวิตการบุกเบิกงานสาธารณสุข ในพื้นที่ชนบท ตามความใฝ่ฝันครั้งแรกเพื่อต้องการไปพัฒนาการสาธารณสุขในจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศในขณะนั้น คือที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Dream Team ครั้งแรกของหมอสงวนเกิดขึ้นที่นี่ โดยรวบรวมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เดินหน้าพัฒนางาน สาธารณสุขเชิงรุก ผนวกกับการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเวลากลางคืน การตั้งกองทุนยาในหมู่บ้าน ตั้งศูนย์เด็กขาดสารอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ที่ราษีไศลแห่งนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และตอกย้ำ ให้เดินหน้า เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพให้ดีขึ้น ให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ ทำงานอยู่ในราษีไศล 5 ปี ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเบลเยี่ยม และเมื่อจบการศึกษา ได้เลือกทำงานในพื้นที่ชนบทอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และสานต่อการบุกเบิกงานสาธารณสุขในชุมชน ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และทุ่มเท จนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทในปี 2528 และได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปีเดียวกัน

จากนั้นได้ผันชีวิตจากแพทย์ชนบทเข้าสู่เมืองหลวง เพื่อสานฝันการปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามที่ได้ตั้งปนิธาณไว้ ในปี 2535 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านนโยบายและแผน ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนสำคัญ ในการวางรากฐาน ระบบทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม และเปิดคลินิคผู้ป่วยนอกนอกเวลาแห่งแรก ที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบประกันสังคมในปัจจุบัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสุขภาพ ได้จัดทำระบบสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล หรืองบผู้มีรายได้น้อย ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ดำเนินการเรื่อง การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณอย่างจริงจัง

ในปี 2543 – 2546 ในขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับ 10 ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินหน้าปฏิรูป ระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยได้ดำเนินโครงการ Health Care Reform ความมุ่งมั่น ในการสร้างสรรค์ระบบสุขภาพ เพื่อคนไทย นายแพทย์สงวนไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ ในปี 2544 ได้เสนอความคิด เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านพรรคการเมืองหลายพรรค และพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นได้นำไปเป็นนโยบายในการหาเสียงต่อประชาชน จึงเป็นที่มาของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่คนไทยและนานาประเทศรู้จักเป็นอย่างดี ปี 2545 มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุน จากภาคการเมือง และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในสังคมไทยโดยแท้จริง กว่า 20 ปี บนเส้นทางปฏิรูประบบประกันสุขภาพของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท การต่อสู้กับปัญหาต่างๆ อย่างอุเบกขา ในการสานฝันที่ต้องการเห็นคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้คือบทพิสูจน์เจตนารมย์และอุดมการณ์อันยาวนานที่แท้จริง ของท่าน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรรัฐแบบใหม่ ท่ามกลางกระแสการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้สนองภารกิจที่สำคัญ ในการที่ทำให้ ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบบริการด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ในฐานะเลขาธิการคนแรก ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกแบบให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่ตอบสนอง ต่อความต้องการ ของประชาชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปี 2547 นายแพทย์สงวนได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศที่จังหวัดขอนแก่น และได้ขยายเพิ่มเป็น 12 สาขาเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศในเวลาต่อมา หลังจากเกิดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เพียง 5 ปี องค์กรแห่งนี้ได้สร้างสรรค์เรื่องราวที่ดีงาม สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบบริการสุขภาพภายใต้การนำของเลขาธิการ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

และทั้งหมดนี้คือผลงานและความดีงามบางส่วนของชีวิตนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่งดงาม มาตลอดชีวิตในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ เดินตามความใฝ่ฝันของตนเองบนถนนสายสุขภาพอย่างยาวนาน ต่อสู้กับอุปสรรคนานัปการ ด้วยความอุตสาหะ และ อุเบกขา เพื่อมุ่งหวังสร้างหลักประกันสุขภาพให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

เป็นโชคดีของผมที่มีโอกาสได้ซึมซับวิธีคิดอย่างหนึ่งจากรั้วมหาวิทยาลัยในยุคที่เป็นนิสิตนักศึกษา เป็นกำลังสำคัญ ของการพัฒนาประเทศ และสังคมไทย โชคดีที่หลังออกจากมหาวิทยาลัยผมได้เข้าสู่ห้องเรียนชีวิตในชนบทที่ทุรกันดารที่สุด ผู้คนยากจนที่สุด จนทำให้เกิดความตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงและได้ลายแทงชีวิตไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รอยเท้าที่เดินนำหน้าก่อนของอาจารย์หลายท่าน และโชคดีที่ผม ได้เดินไปบนเส้นทางที่ตั้งใจโดยไม่ต้องเสียเวลาพลัดหลงไปเหมือนคนอื่นๆ ทั้งยังดูแลโอบอุ้มให้ผมไปต่อได้ด้วยดี ทั้งในเรื่องงานและครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง ที่ร่วมงานกันมาคือโชคดีของชีวิตที่ทำให้งานที่ผมรักกลายเป็นรูปเป็นร่างโดยที่พวกเขาต้องทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะเรา ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน และสุดท้ายครอบครัวที่ดีคือฐานรากที่สนับสนุนผมตั้งแต่ครั้งยังเด็ก เรียนหนังสือ ทำงาน และจนกระทั่งดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย คิดว่าไม่ผิดนักที่จะบอกว่า ผมเป็นคนโชคดี

 
ขึ้นบน
 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
วัน เดือน ปีเกิด 18 มีนาคม 2495
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

ประวัติการศึกษาและสาขาที่ศึกษา

พ.ศ.2514-2520 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2526-2527 Master of Public Health สถาบัน Tropical Medicine, Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม
พ.ศ.2528 อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
พ.ศ.2528 ประกาศนียบัตร เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สถาบัน London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร
พ.ศ.2532 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ.2543 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" สถาบันพระปกเกล้า

 

ประวัติราชการ

พ.ศ.2521-2526 แพทย์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2526-2529 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา
พ.ศ.2533-2535 ผู้อำนวยการกองแผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2535-2539 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านนโยบายและแผน (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2539-2544 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2540-2544 ที่ปรึกษา(ระดับ 10) ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2544-5 พ.ค. 2546 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 
ขึ้นบน
 

ประสบการณ์การทำงานในประเทศ

 • กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2544- 2545
 • อนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา พ.ศ.2543- 2545
 • กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทหลัก การปรับบทบาทภารกิจหลักภาครัฐ พ.ศ.2544-ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
 • กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2542-2544
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านการมีส่วนร่วม พ.ศ.2543-2544
 • กรรมการแพทยสภา จากการเลือกตั้ง พ.ศ.2530-2532, พ.ศ.2534-2536, พ.ศ.2536-2538, พ.ศ.2538-2540 และ พ.ศ.2542-2544
 • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณารางวัล "มหิดล-บี-บราวน์" พ.ศ. 2540, 2541
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาประเทศของคณะจัดทำร่างวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 3 ทศวรรษหน้า ในทัศนะทหาร พ.ศ.2540
 • กรรมาธิการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2540
 • คณะกรรมการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2538-2540
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2538-2539
 • กรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538-2539
 • อนุกรรมการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538-2539
 • กรรมการในองค์กรกลางการเลือกตั้ง พ.ศ.2537, 2539
 • ประธานแผนกการศึกษาและจริยธรรมแพทย์ และกรรมการบริหารแพทยสมาคม พ.ศ.2533-2534 และ พ.ศ.2535-2538
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันสังคม และกรรมการในคณะกรรมการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2534-2538
 • คณะกรรมการในคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533-2535,พ.ศ.2534-2537
 • รองเลขาธิการแพทยสภา พ.ศ.2534-2536
 • นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2519

ประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ

 • ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงการวิจัยของแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Life Science and Technology Developing Country (STD3) ของ EU (European Union) พ.ศ.2536, พ.ศ.2538-2540, พ.ศ.2542-2543
 • ประธานการประชุมขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO-WHO)
 • Inter-country Meeting on Health Policy Research, SEARO ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย 29 พ.ย.– 1 ธ.ค. 2538
 • Inter-country consultation Health Care Financing Reform ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 2-6 ตุลาคม 2539
 • ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี พ.ศ.2532, พ.ศ.2535 และปี พ.ศ.2536
 • ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก (SEARO-WHO) ปี พ.ศ.2531 และปี พ.ศ.2533
 • ที่ปรึกษาในการประชุมนานาชาติ
 • ที่ปรึกษาในการประชุม "Urban Health Planning Meeting" ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, กรกฎาคม 2537
 • Inter-regional Consultation on Human resource Planning Methodology, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, มีนาคม 2535
 • Regional Consultation on National Health Planning, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, มิถุนายน 2534
 • ที่ปรึกษาในการประชุม "Urban Health Planning Meeting" ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, กรกฎาคม 2537
 
ขึ้นบน
 

ผลงานวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ  และผู้บรรยายรับเชิญของคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบัน-พัฒนาสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • ผู้เชี่ยวชาญ ผู้พิจารณาการรับทุนวิจัยของ Research Programme ของ European Union, 2536, 2538, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545.
 • Vice president ของ International Alliance for Health Policy/System Research (คณะกรรมการพันธมิตรนานาชาติ เพื่อการส่งเสริมการวิจัยนโยบายและระบบสาธารณสุข) พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของต่างประเทศ

 1. ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาและการดำเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์        ครอบครัวให้กับ World Bank Organization ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2545
 2. ที่ปรึกษาในการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้กับรัฐบาลจีน ณ.กรุงเฉินตู ประเทศจีน พ.ศ.2544
 3. ที่ปรึกษาให้กับโครงการ Partnership for Health Reform สนับสนุนโดยUSAID พ.ศ.2543,2544 ณ.กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ที่ปรึกษาในการประเมินผลหลักสูตร 20 ปี ของInternational Course for Health Development ให้กับสถาบันโรคเขตร้อน Prince’s Leopold, Antwerp, Belgium พ.ศ.2544
 5.  ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบเวชศาสตร์ครอบครัว กรุงปักกิ่ง ให้กับ International Development Research Council (IDRC) พ.ศ.2543
 
ขึ้นบน
 

การเสนอบทความวิชาการในที่ประชุมนานาชาติ

 • เรื่อง "Macro Analysis of Linkage of Health Care Reform on Accessibility, Utilization and Quality of Health Service in Thailand" ในการประชุม The Canadian Conference International Health (CCIH) จัดโดย University of Montreal ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2545
 • เรื่อง "Health Care Reform and Eye Care Prospect" ในการประชุม The 2nd Vietnam Course on Prevention of Blindness and Eye Care Management of Opthalmology"    ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2545
 • เรื่อง "Research – development cooperation of EU-South" ในการประชุม Establishment and Reinforcing link between EC Finance System Research and Technical Assistance projects in countries from the South ณ สาธารณรัฐเยอรมัน จัดโดย University of Heidelberg ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2545
 • เรื่อง "Health Insurance system" ในการประชุม "Interregional Consultation on Health Insurance Reform" จัดโดย World Bank Organization ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2538
 • เรื่อง "Payroll Tax Financed Health Insurance scheme in Thailand : A Policy Analysis" ในการประชุม "The Health Financing in Thailand" จัดโดย World Bank    ณ โรงเแรมดุสิต รีสอร์ท โปโลคลับ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2536
 • เรื่อง "Research Issues on The Utilization of Human Resource for Health" ในการ                       ประชุม Inter-regional Consultation on Research on the Utilization of HRH            ณ บางกอก    พาเลซ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ธันวาคม 2535
 • เรื่อง"Ayutthaya Research Project : Thailand Experiences on Health System Research" ในการประชุม International  meeting on methodology and relevance of Health System Research ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2534
 • เรื่อง "How can the 20-mth project contribute to the 100 years old of National    Health Service in Thailand" ในการประชุม International Seminar on Collaborative Health System Research,  พฤศจิกายน 2533 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
 • เรื่อง "Primary Health Care in Thailand : Why things work?" ครั้งที่สองในการประชุม 15th  Annual International Conference, พฤษภาคม, 2531 ที่กรุงวอชิงตันดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เรื่อง "Primary Health Care in Thailand : Why things work?" ครั้งแรกในการประชุม Case Histories in Development, ตุลาคม 2530 ที่เมืองเบลลาจิโอ  ประเทศอิตาลี
 
ขึ้นบน
 

ผลงานและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ

ต่างประเทศ

 1. หนังสือ "Macro-Economic Adjustment Policy, Health Sector Reform and linkage with Accessibility, Utilization and Quality of Health Sector in Thailand", 2002
 2. หนังสือ "Health Care Reform At the Frontier of Research and Policy Decision", 1997
 3. หนังสือ "Achieving Universal Coverage of Health Care" ร่วมกับ Prof. Anne Mills ,1998.
 4. บทความวิชาการเรื่อง "Ayutthaya Research Project : Thailand Experiences on Health Systems Research," Methodology and Relevance of Health System Research, European Economic Community (ECC), 1993.
 5. บทความวิชาการเรื่อง "Thailand : private health Care out of control?" วารสาร "Health Policy and Planning" Oxford University Press, 1994
 6. บทความวิชาการเรื่อง "Evaluation of PHC in Thailand : What policy worked?" วารสาร Health Policy and Planning, Oxford University Press, 1990
 7. บทความวิชาการเรื่อง Primary Health Care : the Thailand Experience ในหนังสือ Why things work : Case Histories in Development, A Conference report, The Rockefeller Foundation, 1987

ในประเทศ

 1. การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์. สำนักงานโครงการ      ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2545.
 2. "การปฏิรูประบบสุขภาพ ชุดบทเรียนปฏิรูปการบริการสุขภาพต่างประเทศ เล่ม 2"พ.ศ.2545
 3. "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเด็นสั่งการและแนวทางปฏิบัติ" , พ.ศ.2545
 4. "ผู้นำ  ไม่ใช่ทุกคนที่มีตำแหน่งจะเป็นผู้นำได้" ร่วมกับคณะ 2542.
 5. "ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย" ร่วมกับดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, พ.ศ.2540
 6. "จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า .. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย",  ร่วมกับสุรพล มุละดา , พ.ศ.2544
 7. "ปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย" , พ.ศ.2541
 8. สถานการณ์การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535, พ.ศ.2539
 9. การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย, บรรณาธิการ. การประชุม "The Health Financing in   Thailand", 11-12 พฤศจิกายน 2537 ที่ โรงแรมดุสิตรีสอร์ทและโปโลคลับ อำเภอชะอำ    จังหวัดเพชรบุรี,พ.ศ.2538
 10. "บทบาทของภาคเอกชนในระบบสาธารณสุขไทย" เอกสารนำเสนอในการประชุมสัมมนา     เรื่อง แนวทางในการสร้างระหว่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ ทำเนียบ      รัฐบาล 6 ม.ค. 2537, พ.ศ.2537
 11. ปฐมบทระบบประกันสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม : ข้อเสนอและที่มา       พ.ศ.2537
 12. การพัฒนาสถานบริการในเขตปริมณฑลและอุตสาหกรรม, พ.ศ.2535
 13. การจัดบริการทางการแพทย์ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 : วิเคราะห์      สถานการณ์ปัจจุบัน, พ.ศ.2535
 14. การศึกษาแพทย์ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางใน     โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ.2535
 15. หนึ่งปีของการประกันสังคม ผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข, พ.ศ.2535
 16. รายงานการวิจัย "การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ สาธารณะกรณีศึกษาในเขต      กรุงเทพมหานคร" พ.ศ.2535
 17. การสัมมะโนเงินบำรุงสถานีอนามัยทั่วประเทศ พ.ศ.2535
 18. รายงานวิจัยเรื่อง "ผลกระทบของกฎหมายประกันสังคมต่อระบบบริการทางการแพทย์และ     สาธารณสุข และข้อเสนอเพื่อเตรียมการ", พ.ศ.2534
 19. การประเมินผล แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ในช่วงครึ่งเวลาแรกของแผน, พ.ศ.2534
 20. โครงการขุนหาญ : การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ โดยการวิจัย     ปฏิบัติการ , พ.ศ.2533
 21. รายงานการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจาก     กองทุน 27 หมู่บ้าน", พ.ศ.2531

บทความ

 1. บทความเรื่อง "หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต" วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2538
 2. บทความเรื่อง "จุดหักเหระบบบริการสาธารณสุขชาติ" วารสารกรมอนามัย : 3, 2537
 3. บทความเรื่อง "ประเทศไทยจะสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนได้อย่างไร" มติชน รายสัปดาห์, 2537
 4. บทความ "วิกฤตโรงพยาบาลของรัฐถึงคราวต้องปฏิรูประบบ" วารสารโลกสุขภาพ 1:7, 2537
 5. บทความ "การคุ้มครองสุขภาพของผู้ใหญ่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร" วารสารวิจัยการศึกษา ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, 2536
 6. บทความเรื่อง "การรักษาพยาบาลฟรีในประเทศไทย : ข้อเสนอเชิงนโยบาย" วารสารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535
 7. บทความ "การคิดเบี้ยประกันที่เหมาะสมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ", มติชนรายสัปดาห์ พ.ศ.2535
 8. บทความเรื่อง "การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในระดับนโยบาย… ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ" วารสาร สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, 2535
 9. บทความเรื่อง "District Health system in Thailand:Crucial Issues for development" วารสารสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา, พ.ศ.2532
 10. บทความเรื่อง "การเตรียมพร้อมในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์" วารสารสังคมศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532
 11. บทความเรื่อง "การดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขในรอบ 6 เดือนแรก" (สิงหาคม 2531 –กุมภาพันธ์ 2532) วารสารกระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ.2532
 12. บทความเรื่อง "การวิจัยในโรงพยาบาลชุมชน" วารสารแพทยสภา 13 : 12,2527
 13. บทความเรื่อง "การวิเคราะห์การดำเนินงานกองทุนยา 54 หมู่บ้านในอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสระเกษ" วารสารแพทยสภาสาร 12 : 11, 2526
 14. บทความเรื่อง "โรงพยาบาลชุมชนกับการบรรลุความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนไทย" วารสารแพทยสภาสาร 12 : 7, 2526
 15. รายงานวิจัยเรื่อง "การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการตรวจเสมหะในประชาชนอายุมากกว่า 45 ปี", วารสารแพทยสภาสาร 12 : 11, 2526
 
ขึ้นบน
 
 
 นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่การสาธารณสุขไทย โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
 พระธรรมเทศนา เนื่องในงานสวดพระอภิธรรมศพ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ โดยพระเทพปริยัติเมธี
 
  
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)