Heart to Heart Foundation(HHF.)


หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวมูลนิธิ
กิจกรรมมูลนิธิ
คำถาม-คำตอบ
ติดต่อเรา

 

 

ข่าวมูลนิธิ

 

เรียน พี่น้องชาว สปสช.ทุกท่าน
ด้วยชมรมอาสาพัฒนา ในชมรมรักษ์ สปสช. จะมีกิจกรรม ช่วยเด็กๆในชนบทห่างไกล ที่ยังคงมีความขาดแคลนในปัจจัยต่างๆที่สำคัญในการดำรงชีวิต ด้วยการนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนของเด็กๆ ในปีนี้ ทางชมรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในการนำสิ่งของจำเป็นต่างๆ ไปมอบให้แก่ครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่
          ๑. โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  ๒. โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
          โดยทั้ง ๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.๖ มีนักเรียน จำนวน ๕๙ และ ๓๑ คน  ตามลำดับ โรงเรียนตั้งอยู่บนเขา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (ชาวเขา)  ชมรมฯ จึงใคร่ขอรับบริจาค ชุดนักเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน-การสอน และเครื่องเขียนสำหรับครูและนักเรียน  รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่างๆ ทั้งใหม่ และใช้แล้วแต่ยังสภาพดีพร้อมใช้งาน หรือ เงินในการจัดหาสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนทั้ง ๒ แห่งข้างต้น จากพวกเราชาว สปสช. โดยทุกท่านสามารถบริจาคทั้งสิ่งของ(สภาพดี)และเงิน ได้ที่ สำนักHR ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ค่ะ 
 
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่มีให้ด้วยดีเสมอมาค่ะ
Jaruwan Phongpugtra
Bureau of Human Resource Management
National Health Security Office

 

 
กลับหน้าข่าวมูลนิธิ ขึ้นบน
 
 
© มูลนิธิมิตรบำบัด(มมบ.) (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
V 1.0.0.1 (Last Update 03-07-2560)